mail twitter facebook linkedin

Firmware / embedded software

Ontwikkeling van firmware voor microcontroller en microprocessoren die zich op een elektronisch board bevinden. De programmeertaal is vooral C, met delen in assembly-language voor tijd kritische delen. Afhankelijk van het gebruikte type microcontroller worden specifieke compilers toegepast.

Voorbeelden: